Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

27.11.09

Cầu giời phù hộ cho Facebook. Chính thức không vào được dù đã thử đủ cách. Đang phải post từ Ping.fm. Không hiểu có đến được hay không. Buồn.